Huur wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Deze verplichtingen van de verhuurder en de huurder worden in de wet en de rechtspraak uitgebreid omschreven en ingevuld. De vele verplichtingen waaraan de verhuurders en huurders zich dienen te houden, maken dat het huurrecht tot een complex rechtsgebied behoort.

Het huurrecht wordt in de praktijk vaak in verband gebracht met de huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte. Het huurrecht heeft echter ook betrekking op bijvoorbeeld het huren of verhuren van een stuk grond, opslagruimte, een auto of een fiets. Bij ons kantoor kunt u terecht voor advisering en juridische procedures met betrekking tot de huur of verhuur van zowel roerende als onroerende zaken. Daarbij valt te denken aan geschillen met betrekking tot onder meer huurbeƫindiging, ontruiming, medehuur, onderhuur, (onderhouds)gebreken en overlast. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u graag bij het opstellen en onderhandelen van huurcontracten en huurvoorwaarden. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij.