De Wet werk en bijstand (WWB) is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen. Indien na verlening van de bijstand blijkt dat deze ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld dan is het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) bevoegd, en meestal ook verplicht, het te veel betaalde terug te vorderen.

Ons kantoor adviseert en procedeert in zaken betreffende bijstanduitkeringen. Daarbij valt te denken aan onder meer het weigeren van een bijstandsaanvraag, het intrekken, verlagen of terugvorderen van uw bijstandsuitkering. Indien u het niet eens bent met de beslissing omtrent uw bijstandsuitkering, dan kunnen wij namens u hiertegen een bezwaar- of beroepschriftprocedure instellen.