De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers of ondernemingen. Dit rechtsgebied heet het bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedure aan voor het maken van bezwaar tegen een overheidsbesluit. Het bekendste overheidsbesluit is de beschikking. Voorbeelden daarvan zijn de beslissing omtrent het verlenen van een vergunning of de beslissing omtrent het terugvorderen van teveel betaalde uitkeringen.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met bezwaarprocedures bij bestuursorganen zoals gemeenten maar ook bij zelfstandige bestuursorganen zoals Informatie Beheer Groep en de Sociale Verzekeringsbank. Indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waarin u zich niet kunt vinden, kunnen wij namens u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunnen wij vervolgens namens u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.