Men heeft tegenwoordig niet meer de baan voor het leven. Werknemers wisselen om verschillende reden steeds meer van baan. Aan de andere kant stellen werkgevers steeds meer eisen aan hun individuele werknemers om goed te presteren. Deze veranderde houding van de werkgevers kan deels verklaard worden door de groeiende concurrentie, de toenemende eisen van de consument en de steeds complexere regelgeving. Dit leidt dikwijls tot spanningen op de arbeidsmarkt hetgeen resulteert in ontslagen, fusies, reorganisaties en overnames. Ons kantoor biedt zowel aan werkgevers als werknemers advies inzake arbeidsovereenkomsten. Daarnaast voert ons kantoor in geval van ontslagkwesties namens de werkgever of de werknemer procedures bij de kantonrechter en het Centrum voor Werk en Inkomen.