De algemeen civiele praktijk ziet op het brede terrein van het verbintenissenrecht en vermogensrechtelijke zaken. Wij leggen ons voornamelijk toe op verbintenissen, die voortvloeien uit de wet, zoals onrechtmatige daadskwesties, en verbintenissen uit overeenkomst, het algemeen contractenrecht. In dit verband kunnen wij u bijstaan bij het opstellen en uitleggen van contracten, maar ook bij geschillen die hieruit voortvloeien wegens onrechtmatige daad of wanprestatie. Tevens behandelen wij incassozaken.